# مارگوت_بیگل

سکوت

               سکوت سکوت سرشار از سخنان ناگفته است                                            اعتراف به عشق های نهان وشگفتی های برزبان نیامده از حرکات ناکرده ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 13 بازدید