توبه نامه گالیله

من، گالیلئو گالیله، فرزند وینچنزو گالیله اهل فلورانس ، در سن هفتاد سالگی، در حضور دادگاه عادل، در برابر شما زانو زده و در برابر کتاب مقدس که در برابر من است سوگند یاد می کنم که همواره به جمله این کتاب و آنچه پاپ مقدس و کشیشان کلیسای کاتولیک می گویند اعتقاد داشته و به لطف خداوند متعال در آینده نیز اعتقاد خواهم داشت.

اعلام می کنم که نظر من در مورد اینکه خورشید ثابت است و زمین به دور آن می چرخد، یک تفکر باطل ، الحادی و نادرست و گمراه کننده بود که نمی بایست در هیچ جا، تدریس شود ، مورد بحث قرار گرفته یا مورد استناد قرار گیرد. واقعیت مشخص و روشن این است که زمین مسطح و ثابت است و همانگونه که هر کسی می داند و هر روز می بیند، این خورشید و تمام ستارگان هستند که به دور زمین می چرخند. این اعتقاد من است و در آینده نیز از این اعتقاد برنخواهم گشت.

می خواهم در برابر شما اعلام کنم که در خلوت خود ، نور حقیقت در دل من راه یافته و به خوبی درک کردم که آنچه قبلاً گفته بودم اشتباه بوده و از کرده خود پشیمانم و هر محکومیت و جزایی که برای من تعیین شود با خوشحالی پذیرا خواهم شد و امیدوارم به سزای خود در گمراهی بخش زیادی از جامعه برسم.

در صورتی که از هر یک از موارد فوق تخطی کرده و در آینده به تفکر نادرست خویش بازگردم، مسئولیت و تبعات این خطای نابخشودنی را به طور کامل می پذیرم. من برای اینکه از صحت و دقت اعترافات خود مطمئن باشم همه چیز را از قبل روی این برگه نوشته و برای شما خواندم و اعلام میکنم که این برگه، رسم الخط خود من و ذهنیات و اعتقادات شخصی من بوده و بدون هرگونه فشار و تأثیری از بیرون، نگاشته شده است....

                                                      از سیب سرخ  http://sssibesorkh.blogfa.com

/ 4 نظر / 74 بازدید
صبا

سلام ممنون سرزدید. امیدوارم همیشه احساساتون زنده باشه[گل]

سلام ... عذر میخوام من منظورتون و از این اسم مستعار نفهمیدم ... [متفکر]

hasti

وووووووووووووووووووووا بلا به دور .... اشتباه شده ها